02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
درباره کنتل
گروه کندو در سال 1385با هدف مطالعه و تثبيت بازار کالا با استفاده از فن آوري ، آموزش و تبليغات تشکيل شد.

در سال 1386 فعاليت خود را در جهت تمرکز هر چه بيشتر بر يک صنعت، براي پياده سازي مطالعات و پژوهش در بستر جامعه به صورت رسمي آغاز کرد. پس از بررسي هاي انجام شده صنعت پيام کوتاه به عنوان ابزار اجرايي مطالعات انتخاب گرديد تا با ارائه راهکارهاي نوين جهت ايجاد تسلط و تثبيت بازار اين صنعت، فضاي موجود در جامعه را متحول نمايد.

دليل انتخاب اين صنعت از طرفي نو ساخته بودن و بي توجهي جامعه نسبت به اين بستر ارتباطي و از طرف ديگر کمبود الگوي اجرايي و اصولي و همچنين تجربه پياده سازي در بازار مصرف و توليد بوده است. اين مسائل فاکتورهاي مناسبي جهت اجرايي شدن مطالعات گروه کندو در بستر جامعه سنتي ايران را فراهم آورد.

در سال 1389 با تغييرات بنيادين در گروه، شرکت فرهنگ و توسعه کندو به عنوان مکمل اجرايي گروه کندو تاسيس شد و در روند اجرايي طرح ها و مطالعات تاثير به سزايي را ايجاد نمود.

ماموريت فرهنگ و توسعه کندو، بسط و گسترش الگوي اجرايي مناسب توليد شده توسط گروه کندو در تمامي نقاط ايران با تمرکز منطقه اي، سرپرستي و شعبه مي باشد و همچنين ايجاد فضاي مناسب براي فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود و تاثير بر بازار بين المللي از ديگر وظايف اين نهاد اجرايي مي باشد.

ماموريت فرهنگ و توسعه کندو، بسط و گسترش الگوي اجرايي مناسب توليد شده توسط گروه کندو در تمامي نقاط ايران با تمرکز منطقه اي، سرپرستي و شعبه مي باشد و همچنين ايجاد فضاي مناسب براي فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود و تاثير بر بازار بين المللي از ديگر وظايف اين نهاد اجرايي مي باشد.

برخورداري از بستر فني منحصر به فرد و تجارب ارزشمند کسب شده از يک طرف و شناخت مسير توسعه عملياتي اين صنعت از طرف ديگر موجب گرديده است که مسير رشد و تکامل شرکت سرعت به سزايي را به خود بگيرد. اين موضوع ، سازمان‌ها و شرکت‌هاي معتبر را بر آن داشته تا با استفاده از تجربيات و داشته هاي شرکت فرهنگ و توسعه کندو، استفاده بهينه از صنعت پيام کوتاه را در مجموعه فعاليت‌هاي خود بپذيرند و از خدمات آن بهره جويند.


در سال 1396 با در نظر گرفتن شرایط مستقر بر بازار تبلیغات دیجیتال و فناوری های وابسته به تلفن همراه،
با تشکیل کمیسیون واحدی از شرکت های گروه، دستور تاسیس شرکت زنجیره ارتباطات همیار صادر شد.

موضوع فعالیت ثبتی شرکت عبارت است از: ارائه خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی در راستای کلیه
امور تولید، بازرگانی، فروش و طراحی و تولید نرم افزار های کاربردی اختصاصی و عمومی.
طراحی و اجرای کلیه مدل های بازاریابی در قالب موضوع شرکت، تنظیم بازار تولید و مصرف
با استفاده از شناخت و هدایت تقاضا

با افتتاح پروژه کنتل به عنوان فاز اولیه طرح عظیم همیار، عملیات پیاده سازی 48 واحد خدمات
زیر مجموعه برند تجاری کنتل در دستور کار تیم اجرایی همیار قرار گرفت.

شبکه ارتباطی کنتل در تلاش است تا با مطالعه و تثبیت بازار کالای نوساخته،
ضمن بهره وری از فناوری های روز دنیا، شرایط را برای ظهور هر چه بهتر فناوری های نوین فراهم آورد.
این مهم جز در سایه توجه به فرهنگ سازی فناوی و در نظر گرفتن ساختار بومیت جامعه هدف میسر نمی گردد.

با این حال میتوان از کنتل به عنوان اولین شبکه سرمایه گردانی ارتباطی در ایران نام برد.
امید است در انجام این مهم با همراهی شما عزیزان، مثل همیشه سربلند باشیم. و هم اکنون آغاز

درباره  کنتل