02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
شبکه سرمایه گردانی ارتباطی چیست؟
۰۵
شهریور
۱۳۹۷
سرمایه گردانی ارتباطی بستری را به منظور جذب اعضا و شبکه سازی بدون نیاز به هیچ سرمایه ای، فراهم می آورد. این بستر به غیر از جذب عضو و بانک اطلاعاتی، ماهیت دیگری ندارد.
واحد تحقیق و توسعه
نوشته واحد تحقیق و توسعه
2443 بازدید
مورد علاقه 30 نفر

اجتماع حاصل از تلاش اعضا برای جذب عضو جدید، شرایطی را فراهم می آورد تا یک شبکه انسانی متصل و منسجم، با انبوهی از تقاضا به وجود آید.

منطق اصلی سرمایه گردانی ارتباطی، صرفا هدایت عرضه به سمت تقاضاست و هیچ نوع دخالتی در ارائه کالا و خدمات ندارد.

هدایت عرضه به سمت تقاضا با سرعت بالا و هزینه کرد محدودی صورت می پذیرد. لذا این خدمت موجبات تولید سرریز سرمایه ای از محل صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه در فرایند عرضه و تقاضا را فراهم می آورد. در نتیجه از محل همین سرریز سرمایه، مبلغی به عنوان پاداش به ساختار شبکه انسانی منشا تولید سرمایه تخصیص داده می شود.

 

بازپروری سرمایه توزیعی مذکور با هدایت پاداش دریافتی اعضا به سمت خدمات پرداخت،
موجبات باز تولید پاداش چند برابری و رسوب عملیات نقدی درون سیستمی را فراهم می آورد.
بدین صورت که حضور در گردش مالی مورد اشاره یک شبکه انسانی را پدید می آورد
که به موجب وجود تعامل جمعی، به سرمایه گردانی از محل ارتباط به وجود آمده
بین عرضه و تقاضا مشغول می گردند.

این گونه است که شبکه سرمایه گردانی ارتباطی شکل می گیرد.

کنتل با ابداع طرح سرمایه گردانی ارتباطی، به عنوان اولین بستر
ایجاد شبکه سرمایه گردانی ارتباطی در ایران مطرح می باشد

 
برچسب ها :
  • کنتل، کنتل همرا، گوشی هوشمند، بهترین اپ، پرداخت راحت