02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
مدیریت میز کار
تمامی بخش های مدیریتی در میز کار قرار گرفته اند تا به راحتی بتوانید پرسنل، واحد¬ها و شعب خود را مدیریت کنید. یکی از جذاب ترین امکانات میز کار شما مدیریت منشی یا همان سانترال حرفه ای شماست.

انواع امکاناتی که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده اند عبارتند از:

1 – مدیریت پرسنل
میزکار پرسنل خود را ایجاد کنید. اطلاعات اولیه ایشان را وارد کرده و به پرسنل خود یک اتاق با نام و کلمه عبور اختصاصی تحویل می‌دهید. این بخش از آن جهت حائز اهمیت است که کلیه فعالیت‌های انجام شده از جانب یک پرسنل خاص توسط سیستم ثبت شده و رکورد فعالیت‌ها در بخش گزارشات قابل مشاهده است. سطوح دسترسی قابل تنظیم بوده و علاوه بر آن در زمان تنظیمات منشی دفتر، مدیریت داخلی‌های مستقیم از این بخش صورت می‌پذیرد. ضمن اینکه ارجای تماس‌ها در صف‌های تعیین شده به حساب کاربری پرسنل ارجاع داده می‌شود.

2 – مدیریت واحدها
واحدهای تفکیکی شرکت خود را بسازید. می‌توانید پرسنل را در واحدهای مختلف قرار دهید و حدود اختیار واحدها را مشخص نمایید. سطوح دسترسی را به صورت پیش فرض در واحدها تعیین کنید و شاخه‌های اصلی منشی خود را با توجه به واحدهای موجود دسته بندی کنید. روال پاسخگویی واحدها را با صف دلخواه خود از پرسنل تایین کنید تا هیچوقت واحد شما اشغال نباشد. می¬توانید ساعت کاری مستقل از ساعت سیستم را برای یک واحد مشخص نیز تعیین کنید.
در بخش گزارشات امکان تفکیک اطلاعات مالی و اجرایی و نموداری بر اساس واحدها وجود دارد.


3 – مدیریت منشی
بخش پیچیده و در عین حال جذاب میز کار شما منشی یا همان سانترال حرفه ای شماست.
رکن اصلی تنظیمات میز کار شما منشی است؛ می توانید کلیه امکانات مربوط به میز کار و
ارتباطات بین آن ها را از طریق منشی ایجاد نمایید.
کافی است در ابتدا ساعت کاری روزانه و شبانه خود را مشخص کنید.
وظیفه توزیع یا هدایت تماس ها به دپارتمان سازمانی که از پیش در بخش مدیریت کاربری ها تعریف
شده است یا امکانات میز کار به عهده منشی می باشد.


امکانات این بخش عبارتند از:


امکان اتصال چند شماره به یک منشی یا ساختارهای زیر منشی

تنظیم ساعت یا شیفت کاری و قراردادن واحد و یا پرسنل خاص در شیفت کاری خاص

دریافت فایل صوتی جهت تنظیم تلفن گویا در هر مرحله و بدون محدودیت

تنظیم آوای متفرقه نظیر زمان انتظار، اشغال بودن خط، انتقال مکالمه و آپشن‌های مختلف

امکان وارد نمودن موزیک خاص جهت آوای انتظار در صورت عدم تمایل استفاده از موزیک‌های پیش فرض

تنظیمات پشتیبان مکالمات در صورت اشغال بودن واحد یا پرسنل خاص و اعمال صف پشتیبان تماس
جهت پاسخگویی به مشترک

اضافه کردن سرویس پیغامگیر به عنوان منوی اصلی یا در صورت پاسخگو نبودن واحد یا پرسنل

امکان تعریف زیر واحد برای واحد اصلی با امکان تعریف زیر منو

امکان تعریف شیفت کاری بر اساس ساعت و روز و پرسنل خاص به صورت پیش تنظیمات هفته ای

امکان اتصال تمامی امکانات میز کار با تخصیص داخلی انحصاری در چیدمان منشی به خدمت
یا سرویس مورد نظر

پیام رسان کنتل

4 – مدیریت شعب
می توانید چند منشی در یک میز کار داشته باشید. برای ایجاد و فعالسازی منشی جدید کافی است یک شماره اختصاصی جدید تعریف نمایید. حال با ایجاد منشی جدید این قدرت را دارید تا روند برنامه ریزی جدیدی را با تکیه بر ساختار متفاوت تجاری پیاده سازی نمایید.
امکان بهره برداری از واحد یا پرسنل از پیش تعریف شده در ساختار منشی جدید در نظر گرفته شده است و هیچ محدودیتی برای ایجاد منشی جدید وجود ندارد.