02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
تعطیلات
یک تقویم هفتگی در اختیار دارید که امکان اضافه کردن پرسنل مورد نظر خود را در بازه زمانی انتخابی خواهید داشت. بدون محدودیت تعداد پشتیبان بازه زمانی تعطیلی ساعتی یا روزانه خود را تکمیل نموده و واحد پاسخگویی تلفنی 24 ساعته شرکت خود را راه اندازی نمایید.

در نظر داشته باشید که تمامی تماس¬های انتقالی، طبق تنظیمات سرویس سفیر صورت می‌گیرد و پرسنل می¬توانند، جهت برقراری تماس به پرسنل در زمان های مشخص، اولویت خود را در شیوه ارتباط با سرویس سفید در حساب کاربری خود مشخص نماید.

امکان جایگزینی پرسنل و پشتیبان پاسخگوی شیفت هم در این بخش دیده شده است. ابزار نظارت مناسبی برای رسیدگی به کیفیت پاسخگویی افراد در شیفت کاری 24 ساعته، این امکان را فراهم می‌آورد تا فرایند پاسخگویی در این واحد به صورت کامل تحت نظارت مدیر پشتیبانی یا مدیر اصلی حساب کاربری قرارگیرد. قابلیت ضبط مکالمات و پیغامگیر نیز در تنظیمات این بخش دیده شده است