02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
پرسشنامه
امروزه کسب اطلاعات بازار هدف و انتظارات بازار تقاضا از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیقات بازار رکن اصلی برنامه بازاریابی را تشکیل میدهد.

این مهم به صاحبان کسب و کارها نشان میدهد که تا چه میزان نیاز به هزینه کرد تبلیغاتی یا تولیدی دارند و برای جلوگیری از هدررفت تولید بر روی کدام محصول خود در کدام نقطه جغرافیایی تمرکز بیشتری داشته باشند.

دید درست به تمایلات بازار مصرف هزینه ریسک هر تجارتی را کاهش میدهد و این مساله بالاترین درجه اهمیت استراتژی تجاری را شامل می شود .

سرویس پرسش نامه این امکان را برای متقاضی کسب اطلاعات بازار فراهم می آورد تا به درخواست گیرنده پرسشنامه، مطابق با استراتژی تجاری خود اقدام به طرح سوال و تولید کلید پاسخ نماید. پس از آن با انتخاب بازار هدف مخاطبان پرسش نامه اقدام به انتشار آن مینماید. سوال ها میتواند به صورت تک گزینه ای یا چند گزینه ای از سمت گیرندگان انتخاب گردد و نتیجه پاسخ ها به صورت آماری در دسترس متقاضی قرار میگیرد.

ثبت یک سفارش جدید به صورت notification بر روی تلفن همراه گیرنده پیام نمایش داده می شود. گیرنده پیام ضمن اطلاع از دریافت یک سفارش جدید به نرم افزار کنتل همراه وارد شده و به قسمت پرسش نامه وارد میشود.

در این بخش پیشنهادات موجود نمایش داده شده است. حجم سفارش بر اساس تعداد سوال و جمع پاداش قابل دریافت در این بخش قابل نمایش است. کافیست کاربر بر روی سفارش کلیک کرده و به صورت مرحله ای سوالات در دسترس پاسخ دهنده قرار میگیرد. پس از سپری شدن مراحل پاسخ، در آخرین مرحله پس از ثبت پاسخ، گزینه دریافت پاداش فعال می شود. امکان امتیاز دهی به محتوای منتشر شده نیز وجود دارد.

کاربر بر روی گزینه دریافت پاداش کلیک کرده و پاداش همراهی مورد پیشنهادی به حساب پاداش عضو در همان لحظه واریز می گردد.


تمامی سفارشات دارای فرصت بازدید بوده و پس از گذر زمان مذکور سفارش از دسترس اعضا خارج می گردد.

هر سوال در سرویس پرسش نامه با هزینه 1000 ریال در دسترس متقاضی قرار می گیرد

پاداش تخصیص داده شده به ازای هر سوال :


پاداش همراهی 500 ریال

پاداش همیاری 40 ریال

پاداش همراهی تجاری 60 ریال

پاداش همیاری تجاری 20 ریال

پرسشنامه

لازم به ذکر است در صورتی که عضو نرم افزار کنتل همراه را نصب نکرده باشد شامل دریافت سفارشات مربوط به این بخش نمی گردد.