02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
شماره اختصاصی
تعداد ارقام و کوتاهی خطوط به منظور راحتی در تبلیغات و نمایش صحیح وجهه کسب و کار شما به مخاطبان مورد استفاده قرار می¬گیرد.

یک شماره 8 رقمی اختصاصی که هویت تجاری شما را می سازد قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه و پیام صوتی را به همراه هم دارا می باشد. هیچ محدودیتی در تماس همزمان ورودی و خروجی برای این شماره تعریف نشده است. می توانید بدون تهیه کانال تماس، بدون محدودیت تماس همزمان به تجارت خود مشغول باشید.

از خصوصیات ویژه این شماره عدم نیاز شماره گیری پیش کد شهری و استانی است. این مهم در کلیه اپراتورهای تلفن همراه و ثابت پیش بینی شده است. نکته جائز اهمیت این شماره، خدماتی بودن آن است. این بدین معناست که کاربر یا مشتری شما هزینه¬ای برای تماس گرفتن با شماره شما پرداخت نمی نماید و هزینه تماس برای کاربر تماس گیرنده کاملاً رایگان می باشد.

جدول هزینه خرید شماره اختصاصی

عادی نقره ای طلایی ویژه
3 میلیون تومان 7 میلیون تومان 12 میلیون تومان 25 میلیون تومان


هزینه پشتیبانی سالیانه برابر 60% هزینه اولیه خرید شماره یا خط اختصاصی می باشد و هزینه پایه خدمات به شرح زیر می باشد.

هر پارت پیام کوتاه معادل 70 کارکتر برابر 150 ریال

هر پالس پیام صوتی معادل 30 ثانیه برابر 300 ریال

هر دقیقه پیام صوتی ورودی (TDF) برابر 1100 ریال

تلویزیون کنتل

لازم به ذکر است در صورتی که عضو نرم افزار کنتل همراه را نصب نکرده باشد شامل دریافت سفارشات مربوط به این بخش نمی گردد.