02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
تراکت
سرویس تراکت این امکان را برای متقاضیان تبلیغات تصویری فراهم می آورد تا به درخواست گیرنده پیام، مطابق با علاقه مندی ها و اطلاعات فرد اقدام به ارسال یک عکس با مقیاس و مشخصات دلخواه خود شامل عکس و متن و جداول شرایط فروش نماید.

ثبت یک سفارش جدید به صورت notification بر روی تلفن همراه گیرنده پیام نمایش داده می شود. گیرنده پیام ضمن اطلاع از دریافت یک سفارش جدید به نرم افزار کنتل همراه وارد شده و به قسمت تراکت وارد میشود.

در این بخش پیشنهادات موجود نمایش داده شده است. حجم سفارش بر اساس تعدا صفحه و پاداش قابل دریافت در این بخش قابل نمایش است. کافیست کاربر بر روی سفارش کلیک کرده و عکس منتشر شده را مشاهده نماید. پس از سپری شدن زمان مورد انتطار سیستم، گزینه دریافت پاداش فعال می شود. در صورت مطالعه و یا مشاهده محتوای منتشر شده در صورت نیاز به ارتباط به انتشار دهنده تراکت، با کلیک بر روی عکس به لینک ارتباطی که متقاضی تایین کرده است دسترسی پیدا می کند. لینک میتواند آدرس سایت یا رسانه های اجتماعی یا حتی تلفن باشد. به موجب کلیک بر روی عکس عضو به لینک ارتباطی متقاضی ارسال تراکت منتقل می گردد.

سپس کاربر بر روی گزینه دریافت پاداش کلیک کرده و پاداش همراهی تراکت پیشنهادی به حساب پاداش عضو در همان لحظه واریز می گردد.


امکان ثبت امتیاز به محتوای منتشر شده نیز فراهم است

تمامی سفارشات دارای فرصت بازدید بوده و پس از گذر زمان مذکور سفارش از دسترس اعضا خارج می گردد.

امکان بازدید مجدد در مدت زمان مذکور پیش بینی شده است.

هر صفحه تراکت به همراه لینک ارتباطی با هزینه 2000 ریال در دسترس متقاضی قرار می گیرد.


پاداش تخصیص داده شده به ازای هر صفحه :


پاداش همراهی 1000 ریال

پاداش همیاری 80 ریال

پاداش همراهی تجاری 60 ریال

پاداش همیاری تجاری 20 ریال

تلویزیون کنتل

لازم به ذکر است در صورتی که عضو نرم افزار کنتل همراه را نصب نکرده باشد شامل دریافت سفارشات مربوط به این بخش نمی گردد.