02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
رادیو کنتل
سرویس رادیو این امکان را برای متقاضی ارسال محتوای صوتی تبلیغاتی و اطلاع رسانی، فراهم می آورد تا به درخواست گیرنده پیام صوتی، مطابق با علاقه مندی ها و اطلاعات فرد اقدام به ارسال پیام صوتی مرتبط نماید.

ثبت یک سفارش جدید به صورت notification بر روی تلفن همراه گیرنده پیام نمایش داده می شود. گیرنده پیام ضمن اطلاع از دریافت یک سفارش جدید به نرم افزار کنتل همراه وارد شده و به قسمت رادیو وارد میشود.

در این بخش پیشنهادات موجود نمایش داده شده است. حجم سفارش بر اساس ثانیه و پاداش قابل دریافت در این بخش قابل نمایش است. کافیست کاربر بر روی سفارش کلیک کرده و به فایل صوتی ارائه شده را در زمان مقرر گوش فرادهد. پس از اتمام پخش فایل صوتی، گزینه دریافت پاداش فعال می شود. امکان امتیاز دهی به محتوای منتشر شده نیز وجود دارد.

کاربر بر روی گزینه دریافت پاداش کلیک کرده و پاداش همراهی مورد پیشنهادی به حساب پاداش عضو در همان لحظه واریز می گردد.

تمامی سفارشات دارای فرصت بازدید بوده و پس از گذر زمان مذکور سفارش از دسترس اعضا خارج می گردد.

هر ثانیه انتشار محتوای صوتی در رادیو کنتل با هزینه 40 ریال در دسترس متقاضی قرار می گیرد.پاداش تخصیص داده شده به ازای هر ثانیه :


پاداش همراهی 20 ریال

پاداش همیاری 0.8 ریال

پاداش همراهی تجاری 0.6 ریال

پاداش همیاری تجاری 0.2 ریال

تلویزیون کنتل

لازم به ذکر است در صورتی که عضو نرم افزار کنتل همراه را نصب نکرده باشد و از سیستم عمومی اپراتورها ارسال پیام صوتی صورت پذیرد، سفارش شامل 50 درصد پاداش همراهی و همیاری معرفی شده می گردد.