02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
دفتر گزارشات
میزکار شما همیشه در مقابل دیدگانتان است. کلیه فرایندهای دفتر کارتان در این بخش ثبت می‌گردد. مطمئن باشید کوچکترین تحرک نیز از دید این سرویس پنهان نمی‌ماند.

بخش‌های مختلف گزارشی عبارتند از:

دفتر تلفن:

کلیه فرایندهای اجرایی از تماس‌های ورودی و خروجی با کلیه ابزارهای میزکار و حتی تراکنشات مذاکره‌ای به تفکیک واحد یا پرسنل در دسترس شماست.

تلفن:

کلیه تماس‌های ورودی و خروجی با توجه به متغییرات (شماره مبدا، شماره مقصد، پرسنل پاسخگو، واحد پاسخگو، مدت زمان مکالمه، هزینه مکالمه و فایل صوتی مکالمه) در این قسمت قابل رویت است. بر اساس تمامی متغیرهای تشریح شده و در یک بازه زمانی مشخص می‌توانید به جستجو بپردازید و یا از گزارش، خروجی بگیرید. تمامی فایل‌های صوتی مکالمات پس از دانلود از سیستم قابل بررسی می‌باشد.

پیام کوتاه :

در این قسمت به دریافت وضعیت پیام‌های ارسال شده در بازه زمانی مشخص اقدام کنید. امکان خروجی گرفتن از لیست شماره‌ها و همچنین وضعیت آن با توجه به جستجوی کاربر فراهم است.