02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
ارسال انبوه هدفمند
کنتل با فراهم سازی امکانات و شرایط ویژه، نیازهای هدفمند بودن ارسال انبوه را به گونه¬ای برطرف ساخته که جامعه هدف به درستی انتخاب شود و از هدر رفت هزینه تبلیغات جلوگیری به عمل آورد. این امکان در 2 روش ارسال انبوه پیام کوتاه و پیام صوتی در اختیار کاربر قرار دارد.

ارسال انبوه به سه روش شهر و استان، پیش شماره وکد پستی انجام می پذیرد. لازم به ذکر است که ارسال انبوه مجموعه¬ای ترکیبی از شماره های ایرانسل و همراه اول است که در صورت نیاز جهت تفکیک شماره ها می توانید از ارسال همراه اول و ارسال ایرانسل استفاده نمایید.

به منظور پوشش نیاز بازار، امکانات ارتباطی متعدد و شیوه های گزارش گیری دقیق و متنوعی در این سامانه دیده شده که به صورت ارسال پیام کوتاه و پیام صوتی به جامعه هدف مشخص امکان پذیر است. دریافت گزارش از کلیه ارسال ها به تفکیک شماره موبایل و وضعیت پیام و تاریخ و ساعت تغییر وضعیت در تمامی حالت های ارسال امکان پذیر می باشد که در اینجا به تعدادی از این امکانات اشاره شده است.

بخش اطلاع رسانی و هشدارهای سیستم نیز از همین بخش بهره برده و با همان شماره اختصاصی شما کلیه فرایندهای اطلاع رسانی و خدماتی انجام می گردد

برخی از امکانات این بخش به شرح ذیل می باشد:


ارسال انبوه شهری

ارسال بر اساس شهر و استان

ارسال بر اساس کد پستی

ارسال بر اساس پیش شماره

ارسال بر اساس سن و جنسیت


ارسال شخصی

ارسال سریع

ارسال به فایل

ارسال به دفترچه تلفن

ارسال به گروه

ارسال چند به چند به فایل یا دفترچه تلفن


ابزارهای ویژه

پاسخگو خودکار

منشی پیامکی

مسابقه

تبریک تولد هوشمند


تلویزیون کنتل