02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
پیام رسان کنتل
سامانه پیام رسان کنتل امکان دریافت پاداش را در ازای خواندن پیام ارسالی به شما فراهم آورده است

ثبت یک سفارش جدید از بخش اعلانات به صورت notification بر روی تلفن همراه گیرنده پیام نمایش داده می شود. گیرنده پیام ضمن اطلاع از دریافت یک سفارش جدید به نرم افزار کنتل همراه وارد شده و به قسمت پیامک وارد میشود.

در این بخش پیشنهادات موجود نمایش داده شده است. حجم سفارش بر اساس تعداد پارت و پاداش قابل دریافت در این بخش قابل نمایش است. کافیست کاربر بر روی سفارش کلیک کرده و متن ارائه شده را در زمان مقرر مطالعه نماید. پس از سپری شدن زمان مورد انتطار سیستم، گزینه دریافت پاداش فعال می شود. امکان امتیاز دهی به محتوای منتشر شده نیز وجود دارد.<

کاربر بر روی گزینه دریافت پاداش کلیک کرده و پاداش همراهی مورد پیشنهادی به حساب پاداش عضو در همان لحظه واریز می گردد.


تمامی سفارشات دارای فرصت بازدید بوده و پس از گذر زمان مذکور سفارش از دسترس اعضا خارج می گردد.

هر 70 کارکتر پیام یک پارت محاسبه میگردد و با هزینه 200 ریال در دسترس متقاضی قرار می گیرد.


پاداش تخصیص داده شده به ازای هر پارت :


پاداش همراهی 100 ریال

پاداش همیاری 8 ریال

پاداش همراهی تجاری 6 ریال

پاداش همیاری تجاری 2 ریال

پیام رسان کنتل

لازم به ذکر است در صورتی که عضو نرم افزار کنتل همراه را نصب نکرده باشد و از سیستم پیام دهی عمومی اپراتورها ارسال پیام صورت پذیرد، سفارش شامل 50 درصد پاداش همراهی و همیاری معرفی شده می گردد.