02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
سخنگو
اینجا مرکز ذخیره سازی پیام¬های پیش فرض شما است. موسیقی یا پیام مورد نظر خود را در این بخش ذخیره نمایید، برای آن نام مشخصی تعیین نمایید تا در صورت نیاز در تمام مراحل طراحی منشی میزکار خود از آن بهره مند شوید.

به عنوان مثال، در این بخش یک موسیقی انتظار با یک عنوان دلخواه بارگزاری میکینم. حالا باید در قسمت منشی میزکار تعیین کنیم که در چه مرحله ای این موسیقی پخش شود. در قسمت منشی بر روی مرحله مورد نظر کلیک کرده و در پاپ آپ باز شده، پیام پیش فرض و یا موسیقی مورد نظر را انتخاب می¬کنیم. همچنین می¬توان در قسمت منشی میزکار تعیین نمود تا با شماره-گیری یک عدد، پیام پیش¬فرض و یا موسیقی دلخواه که در قسمت سخنگو بارگزاری شده است، پخش شود.