02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
تلویزیون
سرویس تلویزیون این امکان را برای متقاضی ارسال محتوای تصویری تبلیغاتی و اطلاع رسانی، فراهم می آورد تا به درخواست گیرنده محتوای، مطابق با علاقه مندی ها و اطلاعات فرد اقدام به ارسال محتوای تصویری مرتبط نماید.

ثبت یک سفارش جدید به صورت notification بر روی تلفن همراه گیرنده پیام نمایش داده می شود. گیرنده پیام ضمن اطلاع از دریافت یک سفارش جدید به نرم افزار کنتل همراه وارد شده و به قسمت تلویزیون وارد میشود.

در این بخش پیشنهادات موجود نمایش داده شده است. حجم سفارش بر اساس ثانیه و پاداش قابل دریافت در این بخش قابل نمایش است. کافیست کاربر بر روی سفارش کلیک کرده و محتوای تصویری ارائه شده را در زمان مقرر مشاهده نماید. پس از اتمام پخش فایل تصویری گزینه دریافت پاداش فعال می شود. امکان امتیاز دهی به محتوای منتشر شده نیز وجود دارد.

کاربر بر روی گزینه دریافت پاداش کلیک کرده و پاداش همراهی مورد پیشنهادی به حساب پاداش عضو در همان لحظه واریز می گردد.


تمامی سفارشات دارای فرصت بازدید بوده و پس از گذر زمان مذکور سفارش از دسترس اعضا خارج می گردد.

هر ثانیه انتشار محتوای تصویری در تلویزیون کنتل با هزینه 500 ریال در دسترس متقاضی قرار می گیرد.


پاداش تخصیص داده شده به ازای هر ثانیه :


پاداش همراهی 250 ریال

پاداش همیاری 20 ریال

پاداش همراهی تجاری 30 ریال

پاداش همیاری تجاری 10 ریال

تلویزیون کنتل

لازم به ذکر است در صورتی که عضو نرم افزار کنتل همراه را نصب نکرده باشد شامل دریافت سفارشات مربوط به این بخش نمی گردد.